Dr. Poór Gyula szakmai önéletrajz
   
  1952. 09.08, Budapest
Nős, felesége tanárnő, három gyermek
Munkahely egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport, ORFI
egyetemi tanár, Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem, Orvostovábbképző Kara Budapest, Reumatológiai és Musculoskeletális Tanszék
főigazgató főorvos, ORFI
osztályvezető főorvos I. Reumatológiai és Metabolikus Osteológiai osztály, ORFI
Képzés és minősítés Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 1977.
Reumatológia és fizioterápia (1981.)
Belgyógyászat (1985.) szakorvosa
Az orvostudomány kandidátusa, 1989.
A Magyar Tudományos Akadémia doktora, 1999.
Angol és német középfokú, orosz alapfokú nyelvvizsga
Tanfolyamok WHO-ILAR kurzus- A reumatológiai betegségek epidemiológiája, 1989.
Mayo Clinic, Rochester, MN-epidemiológia, biostatisztika, klinikai vizsgálatok tervezése 1992-93.
Egészségügyi menedzser képzés, Project HOPE, Millwood (USA), 1994.
GCP Tanfolyam – Semmelweis Egyetem, 2005.
Tudományos tevékenyég
Magyar Tudományos Akadémia MTA-ORFI Mozgásszervi Molekuláris Biológiai Kutatócsoport (társult tag) vezetője
MTA Környezet és Egészség Bizottságának titkára
MTA II. Doktori Bizottság tagja
Az MTA „ A reumatológia alapjai és gyakorlatának perspektívái” c szimpóziumának szervezője (2005. nov. 16)
Publikációk A tudományos publikációk száma: 272 (magyar és angol nyelven).
Négy szakkönyv felkért szerkesztője, 28 könyvfejezet szerzője
Kumulatív impact faktor: 209,320 (idézhető absztraktok nélkül)
Független idézettség: 1290 (a Science Citation Index alapján)
A legtöbbször idézett cikk idézettségének száma: 200.
Iskolateremtés A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája Mozgásszervi alprogramjában négy PhD téma vezetője. A kutatócsoportból négy kolléga a közelmúltban nyerte el a PhD fokozatot, jelenleg három PhD hallgató van.
Elnyert kutatási pályázatok Az Európai Vertebrális Osteoporosis Study (EVOS) hazai vizsgálatvezetője 1989-1997.
Az Európai Prospectiv Osteoporosis Study (EPOS) hazai vizsgálatvezetője 1997-től
A WHO- NIH multicentrikus osteoporosis vizsgálatának hazai projectvezetője 1992-1996.
Az osteoporotikus combnyaktáji törések rizikótényezőinek elemzése. A combnyaktörést követő mortalitás vizsgálata.- A Mayo Clinic és az ORFI a Magyar-Amerikai Tudományos Közös Alap által támogatott együttműködésének vizsgálatvezetője. 1992-től
Tudományos ösztöndíjas kutató, Mayo Clinic USA
1992-1993. (MAKA, EULAR, ILAR, WHO Francesco Pocchiari ösztöndíjak)
Az Európai Paget-project nemzetközi vezetője (International Osteoporosis Foundation grant)
Elnyert OTKA pályázat (T042637 sz.): „Differenciáldiagnosztikai és prognosztikai markerek alkalmazása korai arthritisekben, különös tekintettel a rheumatoid arthritisre”
Kutatási ösztöndíj Mayo Clinic, Rochester, MN 1992-1993.
Tanulmányút University of Manchester 1990. július
National Hospital for Rheumatic Diseases, Bath
és Cavendish Clinic, London 1991.ápr-máj.
Meghívott előadó A WHO tudományos tanácsadója, rendszeres előadások tartása Genfben és másutt
Kongresszusi aktivitás A reumatológia, osteológia és belgyógyászat területén a jelentős nemzetközi és hazai konferenciák résztvevője és előadója, számos esetben szervezője
A Robert Schuman Intézet és az Egészségügyi Minisztérium által rendezett „Conference on EU integration challenges in the filed of health in countries of central and Eastern Europe” c. közös konferencia elnöke, 2001. október 1-3.
A tudományos előadások száma: 412.
Nemzetközi kapcsolatok A WHO tudományos tanácsadója, az osteoporosis elleni világproject titkára
Mayo Clinic Rochester, MN- két kutatási együttműködés az osteoporosis és az RA területén
International Osteoporosis Foundation Tudományos Tanácsadó Testületének tagja, a Paget-project nemzetközi vezetője.
ARC Epidemiology Research Unit Manchester University- a reumatológiai betegségek epidemiológiája
Cambridge University- osteoporosis szövettani study
Aberdeen University- Paget-kór genetika
Új tudományos eredmények A húgysavanyagcsere- zavarok pathomechanizmusának és renális hatásának vizsgálata- kandidátusi értekezés.
Az osteoporosis, a csigolyadeformitások és a proximális femurtörések klinikai- epidemiológiai vizsgálata- akadémiai doktori értekezés.
A rheumatoid arthritis és a Paget-kór pathomechanizmusának molekuláris biológiai vizsgálata
Tudományos közéleti tevékenység A WHO tudományos Tanácsadó Testületének tagja 1994-től
Az International Osteoporosis Foundation tudományos tanácsadója 1996-tól
A Magyar Reumatológusok Egyesületének elnöke 2004-től
A Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság elnöke 1993-1999, a társaság alelnöke, 1999-től.
A Nemzeti Osteoporosis Alapítvány Kuratóriumának elnöke 1993-tól
A Magyar Reumatológia c. folyóirat főszerkesztője 1991-től
Szerkesztőbizottsági tagság (Osteológiai Közlemények, Ca és Csont, Magyar Immunológia)
Az Osteoporosis International lektora
A Reumatológiai és Fizioterápiás Kollégium titkára 1989-2000, azóta kollégiumi tag.
Az ETT (1999-től) és az OTKA (1999-2004) szakzsűri tagja.
PhD bizottsági tag, opponens
  Összesen eddig 19 esetben
Tudományok doktora bizottsági tag, opponens

Összesen eddig 11 esetben
Oktatási tevékenység
  A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának (OTKI, HIETE) Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszékén előadások rendszeres évenkénti tartása szakorvosjelölteknek, szakorvosoknak és vezetőknek 1982-től
Előadások és gyakorlatok a Semmelweis Egyetem orvostanhallgatóinak magyar és angol nyelven a fakultatív reumatológia és a belgyógyászat keretében 1989-től
Továbbképző előadások háziorvosoknak 1991-től
A Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszék hivatalos tutora 1995-től
A Szent István Egyetem előadója 1999-től
Habilitáció a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen a reumatológia területén, 1998.
Egyetemi magántanári cím a Semmelweis Egyetemen, 1999.
Széchenyi professzori ösztöndíj 1999.-től
Választható kurzus a Semmelweis Egyetemen- Betegbemutatás és szemelvények a Csont- és Izület Évtizedében, 2000-től
Egyetemi tanári cím a Semmelweis Egyetemen, 2003,
A reumatológia graduális oktatása 2006-tól
Betegellátó tevékenység
  Országos szintű reumatológiai és fizioterápiás tevékenység az ORFI-ban
Országos osteoporosis ellátás az országos centrum vezetőjeként
Országos arthritis ellátás az országos centrum vezetőjeként
Díjak, kitüntetések
  Az Orvosi Hetilap Markusovszky díja 1996.
Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1999.
A Magyar Reumatológusok Egyesülete Belák Sándor emlékérme 1999.
 
   
 

Budapest, 2006. augusztus 24.